Tandprotetik Väst i Falköping är nu en del av Nordentic. Labbet drivs sedan 2003 av Staffan Bruto och 4 medarbetare. Så väl Folktandvården som privata tandläkare finns bland kunderna som huvudsakligen finns i Västergötland. Tandprotetik i Väst har under åren haft visst samarbete med Nordentic övriga labb i området, ett samarbete som nu kommer att utvecklas än mer.

Vi hälsar Staffan Bruto och medarbetare varmt välkomna till vår grupp!