Fredag den 17 maj 2019 
Med en tandsköterska – för tandsköterskor 

Tandsköterskans roll blir allt viktigare på kliniken. Från patientkontakt, till avtryckstagning och att kunna ge patienten stöd och råd i eventuella behandlingar. 
För att utöka kunskapen om protetiska lösningar och tandsköterskans roll i ämnet, har vi fått med oss Hannah Sjöholm som kommer att hålla i taktpinnen.