Dental Festival & Awards är ett årligen återkommande danskt tandläkarevent arrangerat av DentaNet – ett professionellt nätverk bestående av tandläkarkliniker och samarbetspartner i hela Norden. Eventet hölls i Fredericia Danmark den 29-30 mars med över 800 deltagare. 

Det delades ut priser i följande kategorier: 

  • Årets behandling 
  • Årets team 
  • Årets tandtekniker 

Glädjande nog tilldelades Nordentic TIC DP Malmös Ann André Bergmann priset som Årets Tandtekniker i Danmark 2019 med följande motivering: 

”Ann André Bergmann förtjänar utmärkelsen av Årets Tandtekniker 2019 eftersom hon, förutom en mycket hög professionell kunskap och kompetens, också har förmåga att bygga bro mellan tandtekniker och tandläkare. När tandtekniker för 30 år sedan uppfattades som en enkel leverantör till tandläkaren har Ann omdefinierat tandteknikers position så att hon idag fungerar som sparringpartner med tandläkaren. Denna roll kan bara uppnås om tandtekniker är helt insatt i tandläkarens värld, både teoretiskt och praktiskt.”