Vi eftersträvar att alltid ge dig så bra service och kontakt som möjligt. Tveka inte att höra av dig till oss med feedback eller synpunkter.

För att skicka in ditt arbete till oss, vänligen kontakta ett specifikt labb. Kontaktuppgifter hittar du på respektive labbs sida.

Om du är ny kund och vill jobba med Nordentic, läs mer HÄR.

Nordentics centrala ledning

VICE VD

Johnny Tekin

EKONOMICHEF

ANNA GRANELUND

HR CHEF

MAGNUS NANNE

SÄLJ/MARKNADSCHEF

CHRISTINA WALL OLSSON