Vi eftersträvar att alltid ge dig så bra service och kontakt som möjligt. Tveka inte att höra av dig till oss med feedback eller synpunkter.

För att skicka in ditt arbete till oss, vänligen kontakta ett specifikt labb. Kontaktuppgifter hittar du på respektive labbs sida.

Om du är ny kund och vill jobba med Nordentic, läs mer HÄR.

Nordentics centrala ledning

Marknad/sälj

Mikael Larsson

Vice VD, Regionansvarig Syd

Anna Granelund

Regionansvarig Norr

Robert Tekin

Ekonomichef

Sofie Hansson

Nordentic ProduktionCenter

Paul Pileboda