Vad är Nordentic egentligen?

Det korta svaret: Nordentic är Skandinaviens största aktör inom tandteknik. Tillsammans är vi elva dentallabb i Sverige och Danmark — och än så länge bara i början av vår utveckling. Men för dig som tandläkare, för dina patienter och för den nordiska tandtekniska hantverks traditionen vill vi vara mer än så. Eftersom vi är ett nätverk av många olika labb kan vi inte bara samarbeta och lära oss av varandra.

Det gör även att vi vågar satsa större och mer på ny teknik och nya produktions metoder än vad vi hade vågat var för sig. Vi genomför våra satsningar med stort tekniskt engagemang — men lika mycket utifrån vår förståelse för den enskilda patientens behov.

Tryggheten

Protetik kräver en experts öga och precision. Estetiken hamnar alltid överst på listan för att en patient ska känna sig helt nöjd. I varje nytt fall har våra tandtekniker med sig åratal av protetisk erfaren het och specialistkunskaper.

Det är en unik hantverkskänsla, som sitter i ögat och i fingrarna. Det är en yrkesskicklighet som blir en trygghet att räkna med — för dig som är tandläkare, för den som äntligen kommer att slippa sin smärta och för den som kommer att kunna bita i ett äpple igen. Och för den som kommer att våga le för första gången på många år.

Viljan

Framtidsvisioner brukar i allmänhet inte handla om protetik. Men det gör våra.För att på allvar kunna kraftsamla och hålla jämna steg med dagens och framtidens teknik har vi byggt upp ett gemensamt produktionscenter.Det ger alla våra labb samma möjlig heter att erbjuda sina kunder de mest avancerade lösningarna. Vi har även investerat i en av världens främsta processer för 3Dprintning av arbetsmodeller, bettskenor och proteser.Med egen produktion har vi kontroll hela vägen. Det gör att en produkt från Nordentic har en svårslagen precision, passform, finish och komfort. 

Tekniken

Att få Skandinavien att le. Det är våra elva dentallabbs gemen samma strävan — och den dagliga utmaning som driver oss framåt.Men vad vill vi med den här annonsen? Jo, att du som är tandläkare ska känna till att vi finns, när du behöver en pålitlig tand tekniker med specialistkompetens, personlig service och teknisk perfektion.Men framför allt vill vi säga tack. Tack, alla ni 3 000 tandläkare som redan idag är våra kunder.Tillsammans får vi Skandinavien att le.