Pressmeddelande

Stockholm 2015-01-16

T.I.C Tandteknik i Centrum (tidigare DP Nova i Stockholm) växer ytterligare genom sitt förvärv av Holm Dental AB.

Det stockforsa Invest-ägda tandtekniska laboratoriet T.I.C Tandteknik i Centrum AB (TIC DP) förvärvar dentallaboratoriet Holm Dental AB. Verksamheterna går samman under TIC DPs varumärke i dentallaboratoriets nybyggda lokaler i Kista. Genom sammanslagningen positionerar sig TIC DP som den mest kompletta tandtekniska leverantören i Skandinavien.

Den viktigaste faktorn vår sammanslagning är att vi delar samma filosofi vad gäller hög kvalitet och servicegrad till våra kunder. Vi skapar ett mycket konkurrenskraftigt lokalt förankrat dentallaboratorium i Stockholm som vi tror uppskattas av tandläkarna i regionen. TIC DP har sedan starten 2009 alltid strävat mot ge sina tandläkare ett mervärde genom vad vi kallar ”konsultativ tandteknik”. Det handlar framförallt om att vi är ett stöd för tandläkarna, när dom så behöver. En kompetent och trygg partner i tandteknik, säger TIC DPs VD Mikael Hellman.

Holm Dentals ägare Michael Holm tar rollen som produktions- och kvalitetsansvarig på laboratoriet i Kista medan Milla Orbinski (tidigare Martikainen) fortsätter som laboratoriechef. Holm Dentals verksamhet integreras med TIC DPs under första kvartalet 2015 och all personal beräknas vara inflyttad under mars månad. Tillsammans kommer labbet bestå av 23 anställda.

Vårt mål har alltid varit att underlätta arbetsdagen för våra kunder genom att leverera högkvalitativa specialanpassade produkter som höjer patientens livskvalitet. Med sammanslagningen får vi ännu bättre förutsättningar för att kunna ge våra kunder detta, säger Michael Holm.

Om T.I.C Tandteknik i Centrum AB (TIC DP)
TIC DP är dotterbolag till Dentakon Holding AB som utgör hälsosektorn inom koncernmoderbolaget Stockforsa Invest AB. TIC DP ägs av Lars-Göran Håkansson (huvudägare) tillsammans med Dario Nielsen och Ulf Holst. TIC DP (då bara TIC) grundades 2009 och har genom organisk tillväxt och förvärv av bl a Trigona Dental, Trigona Protes och, det då marknads-ledande dentallaboratoriet, DP Nova etablerat sig som marknadsledare på den nordiska dentala laboratoriemarknaden. Efter förvärvet av DP Nova valde bolaget att lägga till DP i sitt varumärke, därav namnet TIC DP.

2014 omsätter bolaget c:a 125 miljoner med en prognos för 2015 på 170 miljoner och totalt 160 anställda inom Dentakon Holding AB.

Om Holm Dental AB
Holm Dental AB grundades 1980 av Michael Holm. 1999 förvärvade bolaget PEKÅ Tandtekniskt Laboratorium och ytterligare ett förvärv genomfördes 2009 då Roslagens Tandtekniska upptogs i Holm Dental AB.
Holm Dental har idag 12 anställda som har ett stort fokus på implantat och estetik och har en stark position framför allt i Stockholm och Sörmland.

För mer information:

Mikael Hellman
T.I.C Tandteknik i Centrum AB
mikael.hellman@ticdp.se
0765-42 12 24

Michael Holm
Holm Dental AB
michael@holmdental.se
0708-64 11 88

Malmö 2015-01-14

Stockforsa Invest-ägda Dentakon Holding AB förvärvar Dental Design Helsingborg AB och AB Carisma Dentalteknik.
Dentakon Holding AB (Dentakon), Sveriges största aktör på den tandtekniska marknaden, förvärvar Helsingborgslaboratorierna Dental Design AB (Dental Design) och AB Carisma Dentalteknik (Carisma). Genom förvärvet tar Dentakon ytterligare ett steg i sin ambition att hela tiden vara den absolut mest kompletta leverantören inom tandteknik i Skandinavien.

Dental Design och Carisma kommer under Dentakons paraply bli systerbolag med T.I.C Tandteknik i Centrum AB (TIC DP). De kommer gemensamt att arbeta under Dental Designs namn. Mikael Hellman, VD på TIC DP, säger följande om förvärven;

Vi jobbar hela tiden med att ha bästa kompetens och utrustning för att kunna erbjuda våra kunder en komplett lösning med hög kvalitet och denna affär är därför viktig för oss och våra kunder. Att vi också kommer nära tandläkarna i Helsingborgsregionen är för oss en viktig del i förvärvet. Carisma har en etablerad närvaro i regionen med fokus på estetiska lösningar samtidigt som Dental Design under en längre tid har legat i framkant av teknikutvecklingen. Tillsammans har de ett stort fokus på att ge en hög servicegrad via kunskap och kommunikation med sina tandläkare och passar väl in i Dentakons filosofi. Vi ska nu fortsätta på den inslagna vägen.

De tidigare ägarna för Dental Design, Jörgen Fredriksson och Ingvar Bengtsson, samt Carismas tidigare ägare, Lars Nilsson, kommer finnas kvar i den operativa verksamheten på Dental Design och Mikael Hellman träder in som VD för bolaget.

Vi kommer fortsätta att ha fokus på hög kvalitet, leveranssäkerhet och viljan att ligga i teknikens framkant vad gäller produkter och tillverkningsmetoder. Dental Design har under åren även etablerad en mycket bra relation med sina distanskunder och denna del kommer att stärkas i detta samarbete mellan de tre labben. Vi kommer kunna lägga ytterligare resurser på att vara tillgängliga för dessa viktiga kunder, säger Jörgen Fredriksson.

Carismas Lars Nilsson ser sammanslagningen mellan Dental Design och Carisma samt samarbetet med TIC DP som en mycket stabil tandteknisk grund för kunderna där alla tre har haft en inriktning på kunskap, kvalitet och service.

Vi kommer att kunna erbjuda våra nuvarande och blivande kunder en service- och kompetensnivå som få andra dentallaboratorier har möjlighet att göra. Vi har alla tre t ex kontinuerligt utbildat oss inom den estetiska delen av tandtekniken och arbetar med kvalitativa varumärken på leverantörssidan. Vi ser värdet i att dela vår tandtekniska kunskap med våra tandläkare och därmed ge dem ett mervärde som vi tror är viktigt för att kunna bygga ett starkt team i dagens tandvård.

Om Dentakon Holding AB
Dentakon Holding AB utgör hälsosektorn inom Stockforsa Invest AB och ägs av Lars-Göran Håkansson (huvudägare) tillsammans med Dario Nielsen och Ulf Holst. Dentakon grundades 2009 och bildade då dotterbolaget T.I.C Tandteknik i Centrum AB. Genom organisk tillväxt och förvärven av bl a Trigona Dental, Trigona Protes och, det då marknads-ledande dentallaboratoriet, DP Nova har Dentakon etablerat sig som marknadsledare på den nordiska dentala laboratoriemarknaden. 2014 omsätter bolaget c:a 125 miljoner med en prognos för 2015 på 170 miljoner och totalt 160 anställda.

Om Dental Design AB
Dental Design AB startades 1999 av Jörgen Fredriksson och Ingvar Bengtsson. Båda med bakgrund som tandtekniker och med lång erfarenhet av att arbeta med dentalprodukter. 2007 investerade Dental Design i egna fräsmaskiner och har sedan dess producerat ca 80 000 helkeramiska led, detta medför att Dental Design kunnat bygga upp en erfarenhet och kunskapsbank som är unik inom branschen. Idag är Dental Design ett av landets modernaste dentallaboratorier med fokus på CAD/CAM och helkeramik. Företaget startades med två anställda och har idag 18 anställda.

Om AB Carisma Dentalteknik
AB Carisma Dentalteknik startades 1985 av Lars Nilsson och målsättningen har sedan starten varit att leverera produkter med absolut bästa tänkbara kvalitet. Carismas kunder har erbjudits en mix av det senaste inom teknik, material, erfarenhet, duktig personal och bra service. Lars Nilsson är sedan 2005 medlem i Swedish Academy of Cosmetic Dentistry respektive American Academy of Cosmetic Dentistry.

För mer information:

Mikael Hellman,
Dentakon Holding AB/T.I.C Tandteknik i Centrum AB
mikael.hellman@ticdp.se
040-642 12 24

Lars Nilsson
AB Carisma Dentalteknik
042-21 48 50

Jörgen Fredriksson
Dental Design AB
042-13 12 31

Pressmedelande TIC DP - Holm Dental

Pressmedelande DDC