Tjänster

Kosmetisk eller estetisk tandvård är termer som används av allmänhet och tandläkare som en beteckning på tandvård som främst förbättrar utseendet av en persons tänder. Kosmetisk tandvård är i Sverige inte erkänd av Socialstyrelsen som en specialistinriktning och innefattas inte i det Statliga Tandvårdsstödet. Kosmetiska tandbehandlingar är eftertraktade som en livskvalitethöjande faktor, inte minst bland yngre.

Fräsning är en i industrin vanligt förekommande skärande bearbetningsmetod. Den går ut på att det stationära arbetsstycket bearbetas av ett rörligt, roterande skär. Fräsning används för bearbetning av zirkonia och andra material vid framställning av keramiska kronor .

Bettskena är en individanpassad behandling bestående av en skena av mjuk- eller hårdplast som helt eller delvis täcker tandens tuggyta och har till syfte att förhindra och avleda tänderna från att pressa eller gnissla mot varandra. Förutom att minska risken för att tänderna slits eller får ökad rörlighet, kan en bettskena även verka avlastande och häva eller lindra besvär från käkmuskulatur och käkleder. Bettskenan kan dessutom bryta vanemönster vid felaktig muskelaktivitet.[1] Oftast används en bettskena endera i över-käken eller i underkäken, men en kombination av skena i både över- och underkäke förekommer. Bettskenan tillverkas vanligen av plast och oftast av tandtekniker.

Tandimplantat är ett av de enstaka objekt som permanent är placerat så att det passerar gränsen mellan insidan och utsidan på kroppen; implantatets bas fästs i under- eller överkäken och toppen på implantatet tränger ut i munhålan där den kan byggas på med en tandprotes.

Zirkon används huvudsakligen som ett opakmedel för keramiska kronor. Att kunna använda tandimplantat gjorda i Zirkonia, som ett komplement eller ersättare till metallen Titan, är i sig revolutionerande eftersom hållbarheten är högsta tänkbara och att man då kan komma ifrån att få metall i munnen. Ett flertal studier utförs för närvarande för att eventuellt kunna fastställa om Zirkoniaimplantaten är stabilare i kroppen än de traditionella Titanimplantaten.

Digital intraoral skanning borde idag vara lika självklara som mobiltelefoner och datorer med tanke på påvisad hög precision och patientkomfort. Intraoral skanning ger ett utmärkt underlag för 3D printing för så väl modeller som metaallkronor och bettskenor.