Implantat

Vi har kapaciteten att själva designa och framställa implantatkonstruktioner till samtliga implantatsystem på den svenska marknaden.
Vi kan erbjuda en mängd olika alternativ av frästa underkonstruktioner i Cocr, Zirkonium oxid samt titan på fixtur- och distansnivå. Vi kan även tillhandahålla individuellt Cad Cam framställda distanser i varierande material till de flesta implantatsystem.

Vi jobbar som standard med implantatföretagens egna fräscenter för att ni ska känna en trygghet gällande garantier som erbjuds från respektive implantat företag